Αυτόματο προσχέδιο

ΟΛΒΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ο βιοσυντονισμός   βασίζεται στην επιστημονικά αποδεδειγμένη αρχή της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής σύμφωνα με τη οποία, τα κύτταρα του σώματος μας, εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα. 

Στο σώμα μας, έχουμε πολλές διαφορετικές μορφές ενέργειας. Μία από αυτές είναι η ηλεκτρομαγνητική, η οποία εκφράζεται με ταλαντώσεις (συχνότητες).

Κάθε ζωτικό όργανο, κάθε ανθρώπινος ιστός, όπως άλλωστε και κάθε τι γύρω μας, εκπέμπει την δική του ιδιαίτερη συχνότητα που ονομάζεται ιδιοσυχνότητα. Όλα τα όργανα μαζί συνθέτουν το προσωπικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του καθενός.

    Επικοινωνήστε μαζί μας

    Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!


    captcha