Βιοσυντονισμός

ΟΛΒΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο βιοσυντονισμός   βασίζεται στην επιστημονικά αποδεδειγμένη αρχή της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής σύμφωνα με τη οποία, τα κύτταρα του σώματος μας, εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.

Στο σώμα μας, έχουμε πολλές διαφορετικές μορφές ενέργειας. Μία από αυτές είναι η ηλεκτρομαγνητική, η οποία εκφράζεται με ταλαντώσεις (συχνότητες).

Κάθε ζωτικό όργανο, κάθε ανθρώπινος ιστός, όπως άλλωστε και κάθε τι γύρω μας, εκπέμπει την δική του ιδιαίτερη συχνότητα που ονομάζεται ιδιοσυχνότητα. Όλα τα όργανα μαζί συνθέτουν το προσωπικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του καθενός.

Επιρροές

Η παρουσία κάποιου ξενιστή όπως τα παράσιτα , οι ιοί, τα βακτήρια επηρεάζουν το πεδίο αυτό, αφού επιπλέον συχνότητες κάνουν την εμφάνιση τους, και ως συνέπεια  παρατηρείται η μείωση της ταχύτητας επικοινωνίας των κυττάρων μεταξύ τους.

Η ταχύτητα αντίδρασης του οργανισμού επιβραδύνεται με αποτέλεσμα να μένει εκτεθειμένος & ευάλωτος. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να εκδηλώνονται οι ασθένειες γρηγορότερα.

Διάγνωση

Ειδικά μηχανήματα διάγνωσης που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρομαγνητικό συντονισμό, έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν τις ξένες συχνότητες των παθογόνων μικροοργανισμών, ενώ οι αντίστοιχες θεραπευτικές συσκευές διαθέτουν την ικανότητα αποδόμησης των παθογενών αιτίων ώστε ο οργανισμός να έρθει σε ισορροπία.

Είναι γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα διαθέτει μία τεράστια ικανότητα Αυτοίασης & Αυτοθεραπείας, οι οποίες όμως πέραν των μικροβιακών φορτίων βάλλονται και από τον τρόπο ζωής τον οποίο ακολουθούμε.

Αίτια που εμποδίζουν την αυτοπροστασία:

  •  
  • Διατροφικές συνήθειες – τρόφιμα- Ελλειψη ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
  • Ψυχολογικοί/Συναισθηματικοί παράγοντες
  • Φάρμακα
  • Μολυσμένο Περιβάλλον
  • Ορμονικές διαταραχές
  • Ηλεκτρομαγνητική Επιβάρυνση
  • Ελλειψη καθημερινής Ασκησης
  • Κακή Ενυδάτωση
  • Ελλειψη Θετικής Ενέργειας & Ευγνωμοσύνης

Αποτέλεσμα

Η κόπωση και ο εκφυλισμός που επέρχεται στα όργανα και τα συστήματα του οργανισμού μας γίνεται ορατός μέσα από την εκπομπή αντίστοιχων παθολογικών και διαταραγμένων πλέον ταλαντώσεων.

Αντιμετώπιση

Η λειτουργία του ΟΛΒΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, επικεντρώνεται στην επαναφορά του οργανισμού στην ιδανική κατάσταση μέσω της εκπομπής χαμηλών, φυσιολογικών για τον οργανισμό αρμονικών συχνοτήτων, οι οποίες “επανασυντονίζουν” τον οργανισμό στην σωστή λειτουργία και ενεργοποιούν τον φυσικό μηχανισμό αυτοϊασης.

Αυτό σε συνδυασμό με τα 7 ΒΗΜΑΤΑ ΟΛΒΙΑΣ ΥΓΙΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ, έχουμε & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ !

Share this post